off-canvas goes here
Proiecte

Din analiza caracteristicilor economice rezultă faptul că pe teritoriul GAL Dobrogea Verde principalul domeniu de activitate al agenților economici este comerțul (56,86%), urmat de industria prelucrătoare (19,20%), servicii (18,70%) și agricultură (5,24%).
Deși 85,77% (41.721 ha) din întreaga suprafață a teritoriului este formată din terenuri agricole, acest domeniu se situează abia pe locul 4, poziție ce are ca motive principale: lipsa accesului la noile tehnologii de producție, slaba pregătire a personalului, media de vârstă înaintată a conducătorilor din acest domeniu.
Totodată, patru din cele șase autorități publice locale beneficiază de deschidere la Marea Neagră sau la lacul Techirghiol, turismul cu cele 36 de unități ce cumulează un număr de 2.144 de locuri fiind și el alături de celelalte domenii un punct important pe harta economică a teritoriului. Totuși specializarea personalului din domeniu și maximizarea potențialului turistic în zonele puțin exploatate, pot transforma turismul în principalul sector economic.
Orice dezvoltare economică implică și o dezvoltare a serviciilor sociale, prioritare fiind cele din educație și sănătate. Domeniile principale pe cele două axe sunt dezvoltarea infrastructurii și ridicarea gradului de calificare a personalului din unitățile specifice. Astfel, în domeniul educației este necesar dotarea unităților administrativ teritoriale cu creșe, grădinițe și unități cu program after-school. În domeniul sănătății se impune înființarea de cabinete medicale, cabinete stomatologice și de noi farmacii, care să ridice nivelul serviciilor de specialitate.
Agenția de Finanțarea Investițiilor Rurale prin  Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, axa LEADER a selectat la mijlocul anului 2016 Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dobrogea Verde pentru a fi finanțată din fonduri europene, potențialul zonei fiind recunoscut la nivel național.
         SDL realizată de către cele șase autorități publice, bazată pe analiza swot a teritoriului și pe studiile întocmite, încearcă să echilibreze balanța socio-economică a teritoriului prin sprijin acordat agenților economici în formarea profesională a angajaților, posibilitatatea accesării de noi tehnologii,  sprijin acordat tinerilor fermieri, sprijin în dezvoltarea activităților non-agricole, dezvoltarea locală a UAT-urilor.