off-canvas goes here
Comitet de selectie

Componenţa Comitetului de Selecţie a fost stabilită de Adunarea Generală a Asociației și de către Consiliul Director în conformitate cu prevederile SDL și Art.34 din Reg UE nr. 1303/2013.