off-canvas goes here
Membrii GAL

Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Verdeeste format din 6 autorități publice locale din județul Constanța (Oraș Techirghiol, Comuna Pecineaga, Comuna Albești, Comuna Limanu, Comuna Tuzla, Comuna 23 August), 16 operatori economici cu sediul social sau puncte de lucru în cadrul teritoriului și o entitate ce reprezintă societatea civilă din cadrul teritoriului. Procentele de reprezentare ale sectoarelor de interes în cadrul parteneriatului sunt următoarele: 26,09% ponderea partenerilor publici, 69,56% ponderea sectorului privat și 4,35% reprezentanții societății civile (cu respectarea criteriului de eligibilitate a parteneriatului acesta fiind constituit din peste 51% (73,91%) reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile).

 

Autorități publice locale:

Oraș Techirghiol - www.primariatechirghiol.ro

Techirghiol (sau Tekirghiol, turcă Tekirgöl, însemnând "lacul barbunului") este un oraș ce are o populație de 7.292 locuitori. Se află la 15 km de Constanța, la 2 km de Eforie Nord. Orașul este cunoscut în mod special datorită lacului cu același nume, Sanatoriului Balnear și Mănăstirii Sfânta Maria. Techirghiol este și printre primele stațiuni din România cu o companie din domeniul farmaceutic, care folosește ingrediente extrase din Lacul Teghirghiol în scop terapeutic, ingrediente precum nămolul sapropelic și apa salină.

 

Comuna 23 August - www.primaria23august.ro

23 August (în trecut, Tatlageac/Tatlâgeac Mare și Domnița Elena, în turcă Büyük-Tatlıcak) este formată din satele 23 August (reședința), Dulcești și Moșneni. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Tatlageac sau Tatlâgeac, făcea parte din plasa Mangalia a județului Constanța și era formată din satele Tatlageac-Buiuc și Tatlageac-Cuciuc, cu 568 de locuitori. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în aceeași plasă, având 870 de locuitori în satele Mungeapunar de Tatlageac, Tatlageacu Mare, Tatlageacu Mic și Pervalia. În 1931, comuna a căpătat alcătuirea actuală, după ce satul Tatlageacu Mare a luat denumirea de Domnița Elena, satul Tatlageacu Mic a fost rebotezat Dulcești, iar satul Pervelia — Moșneni; comuna însăși a primit numele de Domnița Elena.

 

Comuna Albești - www.primaria-albesti.ro

Albești este comuna formată din satele Albești (reședința), Arsa, Coroana, Cotu Văii și Vârtop. Parte din cele 431,63 ha ale Pădurii Hagieni se regăsesc pe teritoriul comunei Albești. Tot aici regăsim și Villa Rustica de la Albești.

 

Comuna Limanu - www.primarialimanu.ro

Comuna Limanu este formată din satele 2 Mai, Hagieni, Limanu (reședința) și Vama Veche. Comuna este situată la extremitatea sud-estică a județului Constanța și se învecinează la sud cu Bulgaria, la vest cu comuna Albești, la nord cu comuna Pecineaga și cu orașul Mangalia, iar la est cu Marea Neagră. Și aici minunata Pădure Hagieni își face simțită prezența, dealtfel pe teritoriul comunei regăsindu-se cea mai mare suprafață din Rezervație. Sub aspect etnic, comuna era alcătuită din 4180 români, 297 lipoveni, 186 tătari, 59 romi, 13 maghiari și 8 turci. Sub aspect confesional, populația se compune din 4.235 ortodocși, 261 ortodocși de rit vechi, 195 musulmani, 22 baptiști, 13 penticostali și 12 romano-catolici.

 

Comuna Pecineaga - www.primaria-pecineaga.ro

Pecineaga este comuna formată din satele Pecineaga (reședința) și Vânători. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Pecineaga se ridică la 3.189 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.063 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (92,35%). Principalele minorități sunt cele de turci (2,1%) și tătari (1,41%). Pentru 3,61% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (89,75%), dar există și minorități de musulmani (3,86%), adventiști de ziua a șaptea (1,35%) și romano-catolici (1,07%). Pentru 3,61% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

 

Comuna Tuzla - www.primaria-tuzla.ro

Comuna Tuzla, formată numai din satul de reședință cu același nume, a mai fost numită și ʺInsula sălbatică dintre stațiuniʺ. Cu toate acestea satul însuși nu este pe țărm ci la câteva sute de metri în interior, dar din ce în ce mai multe construcții îi întind raza spre mare. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Tuzla se ridică la 6.711 locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.366 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (89%). Principalele minorități sunt cele de tătari (4,38%) și turci (2,53%). Pentru 3,87% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (86,32%), cu o minoritate de musulmani (8,76%). Pentru 3,9% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

 

Operatori economici:

 • Activ Multiscav SRL
 • Agroprest SRL
 • Andre Invest Agro SRL
 • Anghel D. Ionuț I.I.
 • Comitas SRL
 • Dublet SRL
 • I.I. Enache Andreea
 • I.I. Mardare Constantin
 • I.I. Peniu Mihai-Paul
 • I.I. Voinicaru Romulus                    
 • Legra Star SRL
 • Multi Nec SRL
 • Respect Den SRL
 • Sport Turism SRL
 • Yse Trans SRL
 • Zorile Toys SRL

 

Entitate ce reprezintă societatea civilă

 • Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine ARSA Constanța