off-canvas goes here
Prezentare GAL

Spălat la est de apele Mării Negre, învecinându-se la sud cu Bulgaria, la vest cu comunele Amzacea, Comana și Topraisar, iar la nord având orașul Eforie, teritoriul GAL Dobrogea Verde este un areal cu un potențial puternic de dezvoltare agricolă, economică, culturală și turistică. Cu o suprafață de 486,42 km² de relief, predominant podiș cu altitudine redusă, traversat de numeroase drumuri europene, naționale și județene, acest teritoriu este căminul a 32.373 de locuitori de mai multe naționalități. 1.386 dintre aceștia își desfășoară activitatea în cadrul celor 401 agenți economici raportați de către ONRC  ca fiind activi din punct de vedere juridic pe teritoriul GAL Dobrogea Verde, în domenii precum agricultură, turism, servicii, producție, comerț, etc. Potențialul de dezvoltare și nevoile cetățenilor au determinat un grup de 6 autorități publice locale, din cinci comune și un oraș să realizeze o Strategie Locală, care să dezvolte sectoarele agricol, non-agricol și social din acest teritoriu.