off-canvas goes here
Despre Noi

Spălat la est de apele Mării Negre, învecinându-se la sud cu Bulgaria, la vest cu comunele Amzacea, Comana și Topraisar, iar la nord având orașul Eforie, teritoriul GAL Dobrogea Verde este un areal cu un potențial puternic de dezvoltare agricolă, economică, culturală și turistică. Cu o suprafață de 486,42 km² de relief, predominant podiș cu altitudine redusă, traversat de numeroase drumuri europene, naționale și județene, acest teritoriu este căminul a 32.373 de locuitori de mai multe naționalități. 1.386 dintre aceștia își desfășoară activitatea în cadrul celor 401 agenți economici raportați de către ONRC  ca fiind activi din punct de vedere juridic pe teritoriul GAL Dobrogea Verde, în domenii precum agricultură, turism, servicii, producție, comerț, etc. Potențialul de dezvoltare și nevoile cetățenilor au determinat un grup de 6 autorități publice locale, din cinci comune și un oraș să realizeze o Strategie Locală, care să dezvolte sectoarele agricol, non-agricol și social din acest teritoriu.

 

Membri GAL

Grupul de Acțiune Locala Dobrogea Verde este format din 6 autorități publice locale din județul Constanța (Oraș Techirghiol, Comuna 23 August, Comuna Albești, Comuna Limanu, Comuna Pecineaga, Comuna Tuzla), 16 operatori economici cu sediul social sau puncte de lucru în cadrul teritoriului și o entitate ce reprezintă societatea civilă din cadrul teritoriului. Procentele de reprezentare ale sectoarelor de interes în cadrul parteneriatului sunt următoarele: 26,09% ponderea partenerilor publici, 69,56% ponderea sectorului privat și 4,35% reprezentanții societății civile (cu respectarea criteriului de eligibilitate a parteneriatului acesta fiind constituit din peste 51% (73,91%) reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile).

După cum rezultă din cele reținute mai sus, parteneriatul este caracterizat de plusvaloare întrucât are la bază mobilizarea unor actori diverși din sectoarele de interes (public, privat și societatea civilă). De asemenea, parteneriatul este echilibrat, nefiind dominat de un singur grup de interese, fiecare sector având o reprezentare semnificativă la nivelul asocierii.

 

Link-uri membri GAL

www.primariatechirghiol.ro

www.primaria23august.ro

www.primaria-albesti.ro

www.primarialimanu.ro

www.primaria-pecineaga.ro

www.primaria-tuzla.ro